07 bước tiếp cận Case Study

Nhận thấy và thấu hiểu những vướng mắc của các bạn sinh viên về Case Study ngay từ bước định nghĩa nó, CLB Nhà Kinh Tế Trẻ đã tạo ra cuốn e-book với sự …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X