AdTalks – Episode 1: Creative Innovation in the age of disruption – Sáng tạo trong thời đại phá vỡ

Advertising Vietnam đã có phỏng vấn với ông Kris Hoet Chief Innovation Officer/Happiness & EVP Global Head of Innovation/FCB về nội dung Creative …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X