AdTalks – Episode 2: Customer Experience in Advertising – Why it matters?

Trải nghiệm khách hàng trong truyền thông là gì? Advertising Vietnam đã có phỏng vấn với 2 khách mời là chuyên gia về trải nghiệm người dùng – Anh Tiến …

source

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In