AdTalks – Episode 3: Phỏng vấn Biti's Hunter về Case Study Đi Để Trở Về 2

Chiến dịch Đi Để Trở Về với 2 MV đã xuất sắc được YouTube bình chọn là video Quảng cáo đứng đầu bảng xếp hạng các quảng cáo Tết 2017 và 2018.

source

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In