AdTalks – Episode 3: Phỏng vấn Biti's Hunter về Case Study Đi Để Trở Về 2

Chiến dịch Đi Để Trở Về với 2 MV đã xuất sắc được YouTube bình chọn là video Quảng cáo đứng đầu bảng xếp hạng các quảng cáo Tết 2017 và 2018.

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X