“Bình dân hóa” – Chiến lược kinh doanh thành công của Highlands

4 năm sau sự góp mặt của Jollibee, chuỗi cà phê Highlands đã “lột xác” mạnh mẽ. Định vị gắn với liên tưởng thương hiệu (brand association) cao cấp dành cho doanh nhân, trí thức trước đây của Highlands Coffee đã được “bình dân hóa”, nhằm phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X