BOSCH Việt Nam | 10 năm Chung tay tạo sự khác biệt

Trong 10 năm qua, Bosch đã góp phần đưa công nghệ cao và tiên tiến về Việt Nam, xây dựng hai trung tâm R&D tại TP.HCM, một nhà máy hiện đại theo tiêu …

source

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In