Bosch Việt Nam | Kỷ Niệm 125 năm ngày thành lập Tập đoàn Bosch.

Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của Bosch tại Việt Nam Bosch – Sáng tạo vì cuộc sống: http://www.bosch.com.vn/ Chiều 12/08/2011, Tập đoàn BOSCH đã tổ …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X