Campaign Spotlight #1: CMO Prudential chia sẻ về dự án Học Yêu

Campaign Spotlight là series talk show đặc biệt của Advertising Vietnam, đi sâu “bóc tách” và khám phá những chiến dịch nổi bật tại Việt Nam dưới góc nhìn …

source

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In