Campaign Spotlight #1: CMO Prudential chia sẻ về dự án Học Yêu

Campaign Spotlight là series talk show đặc biệt của Advertising Vietnam, đi sâu “bóc tách” và khám phá những chiến dịch nổi bật tại Việt Nam dưới góc nhìn …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X