Cannes Lions 2018 predictions – Interview with Andrew Chu & Jaiyyanul Executive Creative Director

Cannes Lions 2018 predictions – Interview with Executive Creative Director Andrew Chu BBDO Vietnam & Jaiyyanul Grey Vietnam. Website: …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X