Cannes Lions 2018 predictions – Phỏng vấn Bình Phan Creative Director Isobar Vietnam

Bình Phan Creative Director Isobar Vietnam sẽ chia sẻ với chung ta những quảng cáo mà anh nghĩ rằng sẽ chiến thắng ở Cannes Lions 2018.

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X