Cannes Lions 2018 predictions – Phỏng vấn chị Tố Liên Group Creative Director TBWA Vietnam

Cannes Lions 2018 predictions – Phỏng vấn chị Tố Liên Group Creative Director TBWA Vietnam. Series do Advertising Vietnam thực hiện, đây là tập số 11, các …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X