Cao Hoàng Long, Creative Director: Nói không với những sản phẩm nửa vời

Là một Art/ Creative Director đã từng làm việc tại các agency như Ogilvy, BBDO, TBWA,.. đồng thời là một nghệ sĩ thị giác có nhiều đóng góp tích cực cho cộng …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X