Case study Unicef – THẮP SÁNG NỤ CƯỜI VIỆT NAM

Để kỷ niệm 30 năm Công ước về Quyền trẻ em, UNICEF Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp cuối tuần …

source

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In