COMMUNITY

161 Videos
VietnamMarcom CMO MarketingManager
0

VietnamMarcom CMO MarketingManager

Chương trình đào tạo Giám đốc tiếp thị với định hướng Dạy – Học Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành được triển khai, cập nhật mới liên tục trong 18 năm qua với 115 khóa học, đây là chương trình đào tạo tiên phong, chuyên sâu thiết kế nhằm giúp cho người học: Có tầm nhìn, kiến thức, tâm thế […]
VietnamMarcom DigitalMarketing
0

VietnamMarcom DigitalMarketing

Khóa học Digital Marketing (Chuyên Viên Tiếp Thị và Quảng Cáo Internet – 2023) Là chương trình đào tạo chuyên sâu về tiếp thị trực tuyến nhằm: – Trang bị cho học viên những kiến thức và công cụ tiếp thị thực hành trong kỷ nguyên số – Hệ thống kiến thức cơ bản về […]
VMC-banner-8
0

VietnamMarcom – Marketing Manager – Giám đốc Tiếp thị – CMO

Chương trình đào tạo Giám đốc tiếp thị với định hướng Dạy – Học Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành được triển khai, cập nhật mới liên tục trong 17 năm qua với 105 khóa học, đây là chương trình đào tạo tiên phong, chuyên sâu thiết kế nhằm giúp cho người học: Có tầm nhìn, kiến thức, tâm thế để […]

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X