Coca-Cola “Just dance now” Campaign

Không có lời nào để diễn tả, CocaCola, như mọi lần, lại khiến chúng ta kinh ngạc với sứ mệnh “Lan tỏa niềm hạnh phúc” – “Open Happiness” của mình.

(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in