Con số nào thúc đẩy Bosch tại khu vực Đông Nam Á?

Từ Đức đến khu vực Đông Nam Á, Bosch đã được thúc đẩy bởi những con số trong vòng 100 năm qua và còn nhiều điều đáng mong chờ nữa đang đến.

source

(Visited 8 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In