Copywriter là gì? Copywriter làm gì? Phỏng vấn Anh Nguyễn Thanh Tòng

Advertising Vietnam đã có cuộc phỏng vấn với anh Nguyễn Thanh Tòng – Creative Director IdeaGuru về công việc của một copywriter, họ là ai cũng như những …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X