Copywriter là gì? Copywriter làm gì? Phỏng vấn Anh Nguyễn Thanh Tòng

Advertising Vietnam đã có cuộc phỏng vấn với anh Nguyễn Thanh Tòng – Creative Director IdeaGuru về công việc của một copywriter, họ là ai cũng như những …

source

(Visited 38 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In