Dự đoán Cannes Lions 2018 – Anh Trọng Nguyễn Creative Director Dinosaur

hiến dịch nào sẽ chiến thắng tại Cannes Lions 2018? Mời các bạn theo dõi series phỏng vấn các Giám Đốc Sáng Tạo ở Agency về chiến dịch mà họ nghĩ rằng …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X