Dự Đoán Cannes Lions 2018 – Phỏng vấn Nick Gordon Executive Creative Director DDB Vietnam

ự Đoán Cannes Lions 2018 – Phỏng vấn ông Nick Gordon Executive Creative Director DDB Vietnam.

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X