Dự đoán về xu hướng media năm 2017 – What will be big in 2017?

Video phỏng vấn do MediaCom Global thực hiện, đây là chia sẻ của các leader trong lĩnh vực media nói về xu hướng trong 2017 và những năm tiếp theo.

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X