[FULL] Case study về Heineken và phát triển bền vững | JCI Vietnam | YBA Talks

Một case study thú vị về cách công ty Heineken phát triển bền vững như thế nào. — CHỦ ĐỀ: Doanh nghiệp & Xã hội – Khi xã hội là động lực thúc đẩy phát …

source

(Visited 9 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *