[FULL] Case study về Heineken và phát triển bền vững | JCI Vietnam | YBA Talks

Một case study thú vị về cách công ty Heineken phát triển bền vững như thế nào. — CHỦ ĐỀ: Doanh nghiệp & Xã hội – Khi xã hội là động lực thúc đẩy phát …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X