Giới thiệu Hệ thống xe máy điện cộng đồng

Để sử dụng xe máy điện, người dùng cần tạo tài khoản tại http://bosch-green-challenge.com.vn/, sau đó đăng nhập để chọn trạm và đặt xe. Người dùng…

source

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In