Interview – Chị Kim Quy – Account Manager DigiPencil MVV

Vai trò của account và quy trình làm việc ở agency là gì?

source

(Visited 11 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In