Interview chị Thùy Khanh, Executive Creative Director – Reach Communication

Tiếp tục series phỏng vấn Creative Director ở agency. Lần này chúng ta sẽ được nghe chị Thùy Khanh, Executive Creative Director tại Reach …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X