Interview chị Thùy Khanh, Executive Creative Director – Reach Communication

Tiếp tục series phỏng vấn Creative Director ở agency. Lần này chúng ta sẽ được nghe chị Thùy Khanh, Executive Creative Director tại Reach …

source

(Visited 22 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In