Interview Creative Director's favourite ads – Paul Busschau / Happiness Saigon

Advertising Vietnam has recently interviewed Mr. Paul Busschau – Creative Director and R&D Director of Happiness Saigon about his own three favourite ads.

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X