Interview Creative Director's favourite ads – Tien Bac / Ogilvy & Mather Vietnam

Advertising Vietnam has recently interviewed Mr. Tien Bac – Creative Director Ogilvy & Mather Vietnam about his own three favourite ads. They are the “Man …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X