Interview Ms. Masako Okamura Executive Creative Director – Dentsu Vietnam

Advertising Vietnam has recently interviewed Ms. Masako Okamura Executive Creative Director – Dentsu Vietnam about her own three favorite ads.

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X