Khánh thành hệ thống xe máy điện cộng đồng ở TP.HCM

Ngày 21-11-2016, Hệ thống xe máy điện cộng đồng đã được khánh thành tại trường ĐHBK TP. HCM. Đây là thành quả của dự án hợp tác giữa Bosch tại…

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X