Khánh thành hệ thống xe máy điện cộng đồng ở TP.HCM

Ngày 21-11-2016, Hệ thống xe máy điện cộng đồng đã được khánh thành tại trường ĐHBK TP. HCM. Đây là thành quả của dự án hợp tác giữa Bosch tại…

source

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In