Khoảng cách

Công nghệ được tạo ra để xóa nhòa khoảng cách, chứ không phải làm cho khoảng cách đó ngày càng xa hơn.

source

(Visited 12 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In