[Marketing] Strategic Planner trong Agency là làm gì và thăng tiến ra sao?

Strategic Planner – Vị trí công việc phải làm việc với bảng biểu, kế hoạch, chiến lược… Cùng tìm hiểu xem vị trí này cần làm những công việc và các cấp độ …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X