Nhà Lãnh đạo doanh nghiệp – Thế nào là một giấc mơ rất khó- (phần 1).flv

Nhà lãnh đạo doanh nghiệp Võ Quang Huệ,Quản trị 1 Công ty kiểu Đức Trong khi mọi người nói khủng hoảng thì người Đức thường nói phát triển. Vậy đâu là …

source

(Visited 3 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In