OnMic Audio Show #2: Nghề Account ở Agency quảng cáo

Trong công ty quảng cáo, Account là người không thể thiếu để dẫn dắt một dự án”. Nhận định được đúc kết từ Chị Nguyễn Thị Trân Châu – Giám đốc vận hành …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X