OnMic Audio Show #2: Nghề Account ở Agency quảng cáo

Trong công ty quảng cáo, Account là người không thể thiếu để dẫn dắt một dự án”. Nhận định được đúc kết từ Chị Nguyễn Thị Trân Châu – Giám đốc vận hành …

source

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *