P&G khắc họa đậm nét nghệ thuật "Chèo" qua quảng cáo Tết 2018

“Hãy trao đi ngay cả khi chúng ta không có gì, trao đi niềm tin, hy vọng cho một khởi đầu mới” . Nhàn hàng Downy và Ariel Việt Nam đã phối hợp cũng Hội Chữ …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X