Phỏng vấn Alan Couldrey chủ tịch Ogilvy Vietnam về vấn đề nhân lực ngành quảng cáo

Advertising Vietnam đã có cuộc phỏng vấn với ông Alan Couldrey, chủ tịch Ogilvy Vietnam về những khó khăn của vấn đề nhân lực mà các agency đang gặp …

source

(Visited 41 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In