Phỏng vấn Alan Couldrey chủ tịch Ogilvy Vietnam về vấn đề nhân lực ngành quảng cáo

Advertising Vietnam đã có cuộc phỏng vấn với ông Alan Couldrey, chủ tịch Ogilvy Vietnam về những khó khăn của vấn đề nhân lực mà các agency đang gặp …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X