Phỏng vấn chuyên gia về Mobile Marketing – Ông Edwards Thesiger CEO GroupM Vietnam & Indonesia

Series phỏng vấn các chuyên gia Mobile Marketing từ Marico, Dentsu, GroupM, Unilever…do MMA Vietnam cùng Advertising Vietnam thực hiện. Chương trình …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X