Phỏng vấn Giám Đốc Sáng Tạo Thực Hiện Các TVC Điện Máy Xanh

Advertising Vietnam đã có dịp gặp anh Châu Chấn Quyền – Giám đốc sáng tạo thực hiện các TVC Điện Máy Xanh về chiến dịch marketing mà anh và công ty đã …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X