Phỏng vấn Giám Đốc Sáng Tạo Thực Hiện Các TVC Điện Máy Xanh

Advertising Vietnam đã có dịp gặp anh Châu Chấn Quyền – Giám đốc sáng tạo thực hiện các TVC Điện Máy Xanh về chiến dịch marketing mà anh và công ty đã …

source

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In