Phỏng vấn ông Ali Abbas Giám đốc ngành hàng MILO và sữa Nestlé Việt Nam

Phỏng vấn ông Ali Abbas, Giám đốc ngành hàng MILO và sữa, công ty Nestlé Việt Nam, về sự kiện Nestlé MILO lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng tại liên…

source

(Visited 237 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In