Phỏng vấn ông Ali Abbas Giám đốc ngành hàng MILO và sữa Nestlé Việt Nam

Phỏng vấn ông Ali Abbas, Giám đốc ngành hàng MILO và sữa, công ty Nestlé Việt Nam, về sự kiện Nestlé MILO lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng tại liên…

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X