Project Yonah | We help make a difference | Bosch

Bosch rất vui được giới thiệu đến các bạn dự án hợp tác với Yonah! Yonah là một nhóm sinh viên khởi nghiệp đến từ Đại học quốc gia Singapore – NUS,…

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X