Quảng cáo “Oracle Susana” của Bud Light

Có thể xem “Dilly Dilly” thống trị trong cả văn hóa quảng cáo trong năm nay. “Bud Knight” là một sản phẩm đáng nhớ và thành công của Bud Light. Nhưng suy xét thì sản phẩm tốt nhất có lẽ là “Oracle Susana”. Quảng cáo này được tạo ra với sự pha trộn thông minh giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh nhằm thu hút người hâm mộ World Cup. Thành công của chiến dịch này chính là biến cụm từ “Dilly Dilly” vô nghĩa thành có nghĩa.

(Visited 67 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In