Rolls-Royce’s pricey paint job

Bạn thực sự không muốn làm xước sơn trên chiếc Rolls-Royce Ghost đặc biệt này, vì nó được hoàn thiện với sơn có chứa bụi kim cương.

(Visited 4 times, 1 visits today)

You might be interested in