TBWAGroup Vietnam: Thương mại vs. Thương hiệu; Ngắn hạn vs Dài hạn – Vai trò chiến lược thương hiệu

Xây dựng thương hiệu để tạo nên giá trị bền vững và xây dựng chiến lược thương mại để thúc đẩy doanh số luôn đồng hành song song, có mối quan hệ mật …

source

(Visited 11 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In