The Future of Retail #6: Mr. Nguyễn Tiến Huy (Founder & CEO, DigiPencil MVV)

TƯƠNG LAI CỦA BÁN LẺ theo góc nhìn chú trọng CÔNG NGHỆ sẽ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Huy. Gốc là người đam mê …

source

(Visited 24 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In