The Future of Retail #6: Mr. Nguyễn Tiến Huy (Founder & CEO, DigiPencil MVV)

TƯƠNG LAI CỦA BÁN LẺ theo góc nhìn chú trọng CÔNG NGHỆ sẽ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Huy. Gốc là người đam mê …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X