The Future of Retail #7: Mr. Hùng Võ (Vice President of Marketing, Biti's)

Từ sự “quay trở lại” thành công của BITI’S, hãy cùng bàn về TƯƠNG LAI CỦA BÁN LẺ qua góc nhìn thú vị từ ông Hùng Võ. Vững chắc xây dựng nền tảng từ một …

source

(Visited 16 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In