The Future of Retail #7: Mr. Hùng Võ (Vice President of Marketing, Biti's)

Từ sự “quay trở lại” thành công của BITI’S, hãy cùng bàn về TƯƠNG LAI CỦA BÁN LẺ qua góc nhìn thú vị từ ông Hùng Võ. Vững chắc xây dựng nền tảng từ một …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X