Thiết bị phát hiện va chạm thông minh

Thiết bị Retrofit eCall của Bosch là một giải pháp thông minh giúp đẩy nhanh quá trình cứu hộ và trợ giúp khi có tai nạn giao thông. Được trang bị cảm…

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X