Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm | Kênh tóm tắt lịch sử – EZ Sử !

Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm | Kênh tóm tắt nhanh lịch sử – EZ Sử ! Lãnh thổ việt nam qua các thời kì Việt Nam qua các thời kì ! ======= 00:10 Thời Kỳ Nguyên Sử ( 2879-111TCN ) 01:39 Thời Kỳ Bắc Thuộc Lần 1, 2 Và 3 (111-905 ) – 1000 năm Bắc Thuộc 04:17 Thời Kỳ Quân Chủ Tự Chủ ( 905-938 ) 05:14 Thời Kỳ Quân Chủ Độc Lập (939-1407 ) 12:05 Thời Kỳ Bắc Thuộc Lần 4 (1407-1427 ) 12:25 Thời Kỳ Quân Chủ Trung Hưng (1428-1527 ) 12:50 Thời Kỳ Quân Chủ Chia Cắt (1527-1802 ) 16:41 Thời Kỳ Quân Chủ Thống Nhất (1802-1884 ) 16:52 Thời Kỳ Thuộc Địa (1858-1945 ) 17:30 Thời Kỳ Cộng Hòa Kháng Chiến (1945-1975 ) 18:16 Thời Kỳ Cộng Hòa Thống Nhất (1975-1988 ) 20:13 Thời Kỳ Cộng Hòa Đổi Mới (1988-Nay ) =============== Cảm ơn các bạn đã xem video! Nếu thấy hay các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, comment và share, đừng quên đăng ký kênh để xem những video hấp dẫn tiếp theo nhé! FanPage: https://www.facebook.com/ezsu.channel/ Donate: https://unghotoi.com/ezsu

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X