Tư duy marketing bán lẻ thời đại mới – Anh Long Trần Head of Retail Marketing PNJ

Là một marketer bán lẻ từng “kinh” qua nhiều ngành hàng khác nhau, anh Long Trần – Head of Retail Marketing PNJ đã vẽ chân dung của một marketer như …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X