Tư duy marketing bán lẻ thời đại mới – Anh Long Trần Head of Retail Marketing PNJ

Là một marketer bán lẻ từng “kinh” qua nhiều ngành hàng khác nhau, anh Long Trần – Head of Retail Marketing PNJ đã vẽ chân dung của một marketer như …

source

(Visited 23 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In