TVC “Love Story” là ý tưởng của Movistar và Y&R Mexico

TVC “Love Story” là ý tưởng của Movistar và Y&R Mexico nhằm thức tỉnh giới trẻ cảnh giác trước các mối quan hệ qua điện thoại di động, không gì đẹp…

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X