TVC “Love Story” là ý tưởng của Movistar và Y&R Mexico

TVC “Love Story” là ý tưởng của Movistar và Y&R Mexico nhằm thức tỉnh giới trẻ cảnh giác trước các mối quan hệ qua điện thoại di động, không gì đẹp…

source

(Visited 2 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In