Ứng dụng Audio Ads trong tiếp cận người dùng số

Theo báo cáo Digital 2021 của We Are Social, 3 trong 5 loại nội dung phổ biến nhất đối với người dùng Internet tại Việt Nam là nhạc (73,2%), radio (44,4%), …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X