#Vlog4 – Chuyện làm trái nghề, ngành quảng cáo, nghề Account | CHUYỆN LÀM NGHỀ

Xin chào, là Chang đây! Hôm nay sẽ là những câu chuyện về công việc, nghề nghiệp của Chang. Lưu ý một chút là đây chỉ là những chia sẻ mang tính chất chủ …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X