(VTC14)_Nhà máy biến rác thành điện đầu tiên ở Đông Nam Á

(VTC14) -Rác thải thường được chúng ta coi là đồ bỏ đi, vừa mất tiền xử lý, vừa gây ô nhiễm môi trường. Trong khi trên thế giới, nhiều nước tiên tiến đã biết …

source

Chúc Anh Chị ngày vui. Nhiều nội dung, links, lỗi đã được cập nhật mới.

X